Photos

Where To? Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Where To?

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Toronto. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Toronto

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Tobermory. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Tobermory

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Taj Mahal. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Taj Mahal

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Shivpuri Rishikesh. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Shivpuri Rishikesh

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Salt Spring Island. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Salt Spring Island

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Old Woman. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Old Woman

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Manneken Pis. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Manneken Pis

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Forks of the Credit. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Forks Of The Credit

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Angkor Wat 4. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Photo Angkor Wat 4

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Angkor Wat 3. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Photo Angkor Wat 3

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Angkor Wat 2. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Photo Angkor Wat 2

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Angkor Wat 1. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Photo Angkor Wat 1

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Amsterdam. Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.

Photo Amsterdam

Photograph © 2014, Girish Bala, Pictotainment Media.